Rated by MyTOP
НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА    НОВА ВЛАДА
 
Цитатник
| Відставники | Особисте | Оціночні судження | Початок |
Версія для друку


Анатолій Кінах: "Місце під сонцем виборює тільки сконсолідована нація"

З.Краснодемська,

Урядовий кур`єр,

23.03.06

А.Кінах: "В Україні, на жаль, досі нема затвердженої стратегії національної безпеки, що взагалі неприпустимо".

Відправною точкою нашої розмови з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Анатолієм Кириловичем Кінахом стала проблема енергетичної безпеки. І це не випадково. Адже в умовах нового енергоцентричного виміру, який дедалі виразніше проявляється в глобальній політиці, енергетична безпека стає визначальним чинником національної безпеки України і, без перебільшення, майбутнього нашої держави загалом.

- То які конкретні кроки у зміцненні енергетичних позицій країни зроблено останнім часом?

- Почну з того, що зміцнення енергетичної безпеки держави за всіма її напрямками - процес для України незворотний. І ця робота не залежить від поточної політичної кон`юнктури чи певної конкуренції.

Уперше за останні роки ми сьогодні відпрацьовуємо - і доволі активно - системні довгострокові заходи щодо зміцнення енергетичної безпеки, які затверджені відповідним Указом Президента від 27 грудня 2005 року і мають виразне комплексне спрямування. Передусім це посилення енергозбереження і підвищення ефективності використання енергоносіїв - Україна, як відомо, витрачає сьогодні на одиницю ВВП у 2-3 рази більше енергоресурсів, ніж сусідні країни. Втрати електричної енергії в мережах сягають 20 відсотків, а теплової - 32 відсотків. Задля того, щоб змінити цю вкрай непривабливу ситуацію, і створене Національне агентство з питань ефективного використання енергоносіїв і енергозбереження.

Слід також активізувати роботу з добудови нафтопроводу Одеса - Броди - Гданськ - Плоцьк, з пошуку партнерів, завершення ТЕО для роботи нафтогону у прямому напрямку і постачання легкої каспійської нафти та нафти з Близького Сходу в Європу територією України. А отже, треба активно попрацювати над забезпеченням балансу інтересів держав-постачальників, транзитерів і споживачів. Адже зміцнення енергетичної безпеки України має стати частиною спільних зусиль зі зміцнення енергобезпеки Європи, створення прозорого, з умовами рівноправної ринкової конкуренції, європейського енергетичного ринку.

Дуже важливе значення має й активніше та раціональніше використання власних енергоресурcів. До речі, цей напрям є головною складовою Енергетичної стратегії України, яка доопрацьована на виконання рішення РНБО та 15 березня затверджена на засіданні уряду. Водночас належить сформувати всі умови для розвідки і видобутку власних запасів нафти та природного газу, зокрема на Чорноморському шельфі, розвитку альтернативних та нетрадиційних, відновлюваних видів енергоресурсів - біопалива та вітроенергетики. І дуже важливо, і я на цьому особливо наголошую, щоб цю роботу не перетворити на чергову декларацію. Бо свого часу, як пам`ятаєте, низька ціна на природний газ стала своєрідним економічним наркотиком, який дуже розслабив і владу, й економіку. Ці питання мають бути на постійному контролі влади. До речі, на виконання рішення РНБОУ Указом Президента України створена спеціальна міжвідомча комісія, очолювана мною, яка координуватиме, контролюватиме виконання плану заходів зі зміцнення енергетичної безпеки України.

- Чимало списів зламано в процесі коментування "газових" угод між Україною і Росією - думки з цього приводу нерідко діаметрально протилежні. Ваше особисте ставлення до цих угод.

- Як на мене, то "газові" угоди, підписані 4 січня цього року і візовані у відповідних рішеннях 2 лютого, є тимчасовим компромісом, зробленим у кризових умовах. Тепер потрібно вдосконалити роботу з формування відносин з Російською Федерацією стосовно транзиту і постачання газу за принципами прозорої ринкової співпраці.

Зокрема, необхідно активізувати діяльність урядових структур і НАК "Нафтогаз України" з підготовки і підписання міжурядового протоколу щодо умов постачання природного газу і його транзиту на 2006-2007 роки.

Наскільки я знаю, у нас залишаються і діють міжурядові угоди, підписані в період з 2000 по 2002 рік, коли прем`єрами були Ющенко і Кінах. Наприклад, в угоді від жовтня 2001 року, яку я підписував як Прем`єр-міністр України і яка була ратифікована Верховною Радою, чітко зафіксована умова: Україна гарантує транзит російського природного газу своєю територією в Європу, а Росія - транзит середньоазійського природного газу до України своєю територією. Тому треба наполягати, щоб ця відповідальність зберігалася.

Потрібно суттєво деталізувати і розставити крапки над "і" щодо питання ціноутворення на природний газ, передбачивши передовсім поетапний варіант підвищення ціни для того, щоб вітчизняна економіка мала час на адаптацію.

Треба розглянути і тариф на транзит. І в процесі визначення цих показників необхідно шукати ринкову формулу, насамперед спираючись на Європейську енергетичну хартію, ратифіковану Україною.

Щодо прогнозів ціни на газ для України на друге півріччя, то, я переконаний, рішення треба шукати у трикутнику Україна - Росія - Туркменистан. З Туркменистаном у нас підписана угода щодо постачання у 2006 році 40 мільярдів кубометрів природного газу за ціною у першому півріччі - 50 доларів, у другому - 60 доларів за тисячу кубометрів. Тобто ціна на "голубе паливо" визначатиметься ціною на природний газ, який постачаємо насамперед з Туркменистану. І якщо залишаться зафіксовані вищеназвані мною цінові умови, то різких коливань ми не прогнозуємо. Але для цього потрібно закрити питання щодо "газових" боргів Туркменистану, однозначно вийти на довгострокові умови й угоду співпраці з цією країною в енергетичному секторі. Сподіваюся, що ці проблеми вдасться значною мірою розв`язати під час візиту Президента Туркменистану в Україну, який очікується найближчим часом.

І, безумовно, нам треба виходити на прогнозованіші умови взаємодії з Росією.

- У контексті енергетичної безпеки проясніть ситуацію з виробництвом ядерної енергії.

- Атомна енергетика відіграє і відіграватиме в майбутньому ще більше значення щодо забезпечення України енергоресурсами, в тому числі й у напрямку зниження зовнішньої енергетичної залежності. Для цього насамперед треба розробити комплекс заходів з розвитку атомної енергетики, що дасть змогу посилити ядерну безпеку та надійність реакторів, здійснити технологічну модернізацію ядерних блоків починаючи з 2010 року, а там, де потрібно, - вивести їх з експлуатації. І це, до речі, передбачено відповідними нормативними документами.

І, звісно, належить серйозно працювати над створенням елементів ядерного циклу - починаючи з видобутку, виробництва свіжого і зберігання відпрацьованого ядерного палива. Зберігаючи відпрацьоване ядерне паливо у сусідів, ми залежимо від Російської Федерації, законодавство якої забороняє (починаючи з 2009 року) зберігати відпрацьоване ядерне паливо інших країн на російській території. Тому треба шукати способи зниження цієї залежності. Як на мене, то українська ядерна енергетика має значні перспективи, і в найближчому десятилітті її частка в загальному виробництві електричної енергії знижуватись не буде.

- Коли можна очікувати позитивних змін у вугільній промисловості? І що для

того треба зробити?

- Сьогодні нам треба припинити дискусії з приводу того, чи потрібна вугільна галузь, чи має вона перспективи. Однозначно потрібна, однозначно має дуже серйозну стратегічну перспективу. На цій основі і треба формувати державну політику, створювати умови для належного розвитку галузі і підвищення її конкурентоздатності. Днями детально розглянули ці проблеми на нараді в Луганську і в Києві за участю профільного міністра і фахівців галузі.

Йдеться про формування системних комплексних програм, реалізація яких дасть змогу вирішити гострі питання, починаючи з підготовки кадрів. Адже вугільна галузь має свою специфіку, і проблеми кожної шахти мають розглядатися комплексно. Бо це і виробництво, і екологія, і соціальна інфраструктура в цілому, і демографічна ситуація. Отож одне з питань, яке плануємо розглянути в квітні на засіданні міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при РНБОУ, - розвиток вугільної галузі, підготовка стратегії її розвитку.

- Відомо, що за дорученням Президента України РНБОУ готує Стратегію національної безпеки. Які загрози і виклики національній безпеці України є найбільш актуальними? Що ви будете пропонувати для їх нейтралізації або попередження?

- В Україні, на жаль, досі нема затвердженої стратегії національної безпеки, що взагалі неприпустимо. Держава не може рухатися вперед за відсутності чіткої стратегії, адекватної глобальним світовим змінам та викликам, зовнішнім і внутрішнім ризикам.

Суть ефективної системи забезпечення національної безпеки полягає в тому, щоб держава не пожежними методами гасила поточні проблеми, а працювала над їх попередженням. Зараз на основі розпорядження Президента України створена спеціальна експертна група. Працюють фахівці, експерти за всіма напрямами - енергетична, інформаційна, продовольча, транспортна, екологічна, демографічна безпека. До цієї роботи залучені десятки аналітичних центрів, наукових інститутів.

Я сподіваюся, що стратегія стане консолідуючим чинником, оскільки вона передбачає розгляд і розв`язання проблем загальнонаціонального значення. І всі, незалежно від політичних симпатій, повинні працювати над її реалізацією.

Що стосується основних викликів та загроз, то це передовсім енергетична та інформаційна безпека, питання фізичного і духовного здоров`я суспільства.

На засіданні РНБОУ в січні цього року ми затвердили рішення Радбезу з протидії загрозливим для суспільства хворобам - ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, пташиного грипу, онкологічних захворювань тощо. Питання щодо інформаційної безпеки та патріотичного виховання молоді буде розглянуто на засіданні РНБО в квітні. Нам треба створити такі умови, в яких виростатимуть, формуватимуться справжні патріоти України, не заангажовані стереотипами, які вмітимуть захищати честь і гідність країни у кожній ситуації.

- Виборча кампанія - серйозне випробування і для політичних сил, і для влади в цілому. Які застереження ви тут вбачаєте?

- На 15-му році незалежності потрібно, щоб виборча кампанія спиралася на конкуренцію інтелекту, програм, ідеологій, методів розвитку держави. І саме на цій основі наші співвітчизники повинні робити свій вибір. Та поки що, на жаль, виборча кампанія не відповідає цим критеріям. Ми знову бачимо спроби розколоти суспільство, перекреслити надбання 2004 року, загострити протистояння Заходу і Сходу, використати як розмінну монету стратегічні інтереси держави. Окремі політичні сили сьогодні не цураються торгуватися стратегічними інтересами країни заради подолання тривідсоткового бар`єра на виборах.

А тим часом виборча кампанія - це унікальна можливість для політичних сил продемонструвати власні можливості, власний план розвитку та підвищення добробуту країни і на основі чесної, прозорої конкуренції здобути прихильність наших співвітчизників, отримати змогу безпосередньо працювати задля розвитку української державності.

І дуже хочу, щоб, попри всі труднощі виборчої кампанії, результат виборів сконсолідував суспільство та політичні сили. Адже місце під сонцем виборює тільки сконсолідована нація.

- Національна безпека - це й безпека кордонів. Ваша оцінка того, що відбувається на молдовсько-українському кордоні.

- Я вітаю перші кроки щодо відновлення руху вантажів у Придністров`ї. Це є результатом активних консультацій України з Молдовою, Придністров`ям, Росією, представниками ОБСЄ та ЄС.

Наше завдання - зробити все, щоб не допустити погіршення соціально-економічної ситуації у Придністров`ї у зв`язку із введенням нового порядку митного проходження придністровських товарів через українсько-молдовський кордон.

Запровадження нового митного режиму слід розглядати лише у контексті забезпечення ефективного контролю за переміщенням товарів і вантажів через українсько-молдовський кордон відповідно до норм міжнародного права, з метою протидії контрабанді, переведення зовнішньоторговельних операцій Придністров`я у прозоре і легітимне русло.

Вірю, що найближчим часом ситуація на українсько-молдовському кордоні увійде в нормальне робоче русло.

Цитатник "Нова влада"
| Догори | Відставники | Особисте | Оціночні судження | Початок |